Feestdagen

Er zijn veel feestdagen. Vaak hebben ze een religieuze oorsprong. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Wat is de oorspronkelijke betekenis? We hebben een aantal feestdagen voor je op een rijtje gezet.

Niet-religieuze feestdagen

Carnaval

Vroeger had je in de Katholieke Kerk vóór Pasen de vastentijd. Voorafgaand aan die vastentijd vierde men carnaval.
Tegenwoordig is carnaval niet meer echt een religieus feest. Het wordt vooral in het zuiden van Nederland gevierd, voorafgaand aan Aswoensdag.

Valentijnsdag

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Het is een dag van liefde, romantiek en vriendschap. Geliefden sturen elkaar cadeaus, bloemen of een kaart. Tegenwoordig is het ook gebruikelijk goede vrienden of zelfs je leraar een kaart te sturen als blijk van waardering van de vriendschap.

Koningsdag

Op 27 april wordt de verjaardag van de Koning gevierd. De koning en de koningin vieren die verjaardag in een stad in Nederland. Verder zijn in alle steden en dorpen festiviteiten.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei wordt gevierd dat Nederland in 1945 werd bevrijd door de geallieerden. Het betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het is een nationale feestdag. Helaas is het niet automatisch voor iedereen een vrije dag.

Sinterklaas

Het sinterklaasfeest is van origine een katholiek feest. Het was de gedenkdag van de Heilige Nicolaas. Tegenwoordig is het op 5 december pakjesavond waar cadeautjes van Sinterklaas worden uitgepakt.
Tip: bezoek de Sinterklaas feestwinkel.

Oud en nieuw

Nieuwjaarsdag is een van de oudste feestdagen ter wereld. Op oudjaarsavond zwaai je het oude jaar uit en om 12 uur ’s nachts wordt het nieuwe jaar begroet, vaak met vuurwerk en champagne. Oudjaar is officieel geen feestdag, nieuwjaarsdag wel.

Christelijke feestdagen

Goede Vrijdag

Christenen herdenken op Goede Vrijdag dat Jezus voor hun zonden stierf aan het kruis. Het is geen officiële feestdag. De meeste mensen moeten op Goede Vrijdag daarom gewoon werken.

Pasen

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus gevierd. Met pasen, drie dagen na zijn kruisiging, stond hij op uit zijn graf en verscheen hij aan zijn discipelen.

Hemelvaart

Op deze dag keerde Jezus terug naar zijn vader in de hemel. In het bijzijn van zijn discipelen “voer hij ten hemel”.

Pinksteren

Op Pinksteren wordt de komst van de Heilige Geest gevierd. De Heilige Geest was bedoeld als troost voor de discipelen en hielp hen met de verspreiding van het woord van God.

Kerst

Tijdens het Kerstfeest (op 25 en 26 december) wordt de geboorte van Jezus herdacht. Het feest wordt ook door veel niet-christenen gevierd. Vaak met een kerstboom en cadeautjes. Vier je kerst, kijk dan bij onze tips voor Kerst.

Joodse feestdagen

Omdat de Joodse jaartelling anders is dan de “gewone” jaartelling vallen Joodse feestdagen elk jaar op een andere datum.

Pesach

Herinnering aan de uittocht uit Egypte en de bevrijding van de slavernij. Als symbool voor de haastige uittocht worden matzes (ongerezen brood) gegeten.

Sjawoe’ot (wekenfeest)

Sjawoe’ot herinnert aan de Thora die Mozes kreeg op de berg Sinaï.

Rosj Hasjana (nieuwjaar)

Rosj Hasjana betekent voor de Joden twee dagen van inkeer en gebed. De mens probeert in het reine te komen met zijn medemens.

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

Een vastendag waarop de mens probeert in het reine te komen met God.

Soekot (Loofhuttenfeest)

Met Soekot wordt teruggekeken op de grote reis door de woestijn, de tijd waarin de Israëlieten in loofhutten leefden. Het feest duurt 7 dagen. In loofhutten in de eigen tuin wordt gegeten en soms zelfs geslapen.

Simchat Thora (Vreugde der Wet)

Direct na het loofhuttenfeest. Op deze dag begint een nieuwe cyclus Thora lezen.

Chanoeka (feest van het licht, of inwijdingsfeest)

Feest van de herinwijding van de tempel. Feest van negen dagen!

Poeriem (Lotenfeest)

Herdenking van de redding van het joodse volk door koningin Esther en Mordechai.

Islamitische feestdagen

Suikerfeest

Op het Suikerfeest of het Kleine Feest wordt het einde van de Ramadan gevierd.

Offerfeest

Het offerfeest of het Grote Feest is een feest ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God.

Ramadan

De Ramadan is een maand van inkeer. Moslims vasten tussen zonsopgang en zonsondergang.

Laylat Al-Qadr (Waardevolle Nacht)

Dit is de nacht waarin voor de eerste maal een soera van de Koran door de engel Djibril aan Mohammed zou zijn geopenbaard. Moslim wordt aangeraden de nacht door te brengen in gebed. Omdat de datum onduidelijk is brengen veel moslims de laatste 10 dagen van de Ramadan door in gebed.

Mawlid an-Nabi

Op deze dag wordt de geboorte van Mohammed gevierd en herdacht.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail

Geef een reactie

Naam *
E-mail *
Website